Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

5.jpg 12.jpg 7.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

Ομάδα Εποπτείας: Eφαρμόζοντας το PECS στη συνεδρία Λογοθεραπείας


Η ομάδα εποπτείας λογοθεραπείας απευθύνεται σε λογοθεραπευτές που εφαρμόζουν το PECS στις συνεδρίες τους. Το PECS σε αυτές τις συνεδρίες μπορεί να αποτελεί την κύρια δίοδο επικοινωνίας του μαθητή ή ο μαθητής να το χρησιμοποιεί επικουρικά όποτε το χρειάζεται.

Κύριος στόχος αυτής της εποπτείας είναι να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο θα υπάρχει αρμονία στόχων επικοινωνίας μέσω PECS και στόχων λογοθεραπείας, θέτοντας σε προτεραιότητα την λειτουργική επικοινωνία των μαθητών.

Η εποπτεία περιλαμβάνει ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής των στόχων που θέτουμε ως λογοθεραπευτές καθώς και επίλυση προβλημάτων που πιθανόν αντιμετωπίζουμε κατά την εφαρμογή αυτών των στόχων, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία κινήτρου με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας στις δραστηριότητες που οργανώνουμε για την επίτευξη των στόχων μας.

Θεματολογία

Η εποπτεία έχει διάρκεια 15 ωρες και περιλαμβάνει 5 τρίωρες συναντήσεις, ένα Σάββατο κάθε μήνα.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο Βασικής Κατάρτισης στο PECS, Επίπεδο 1.

 

Hμερομηνίες συναντήσεων:

 

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

 

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

 

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Σάββατο 14 Μαϊου 2016


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.