Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

11.jpg 18.jpg 3.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

SPECIAL EVENT!!!

  Σημαντικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες που μειώνουν τα προβλήματα συμπεριφοράς

 

ΒΟΗΘΕΙΑ !!! Δε μπορώ να ΠΕΡΙΜΕΝΩ να ζητήσω ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ και άλλα περισσότερα!!! 


Εισηγητής: Dr Andy Bondy, συνδημιουργός του PECS 

Τα άτομα με πολύπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες, πρέπει να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες επικοινωνίας προκειμένου  να λειτουργούν αυτόνομα στο σπίτι, στην κοινότητα, στο σχολείο και/η στο χώρο εργασίας.

Η πρώτη ομάδα  των σημαντικών δεξιοτήτων σχετίζονται με την εκφραστική επικοινωνία – δεξιότητες που το άτομο χρειάζεται για να μεταφέρει σημαντικά μηνύματα στους άλλους. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν:

- Να ζητάει ενισχυτές

- Να ζητάει βοήθεια

- Να ζητάει διάλειμμα

- Να απαντάει με ναι και όχι

 Αυτές οι δεξιότητες είναι σημαντικές γιατί αν ένα άτομο δε μπορεί να επικοινωνήσει τις ανάγκες του ήρεμα και αποτελεσματικά, τότε μπορεί να εκδηλώσει διάφορες απρόσφορες συμπεριφορές που ενδεχομένως να αποβούν επικίνδυνες. Προκειμένου να μειώθουν αυτές οι συμπεριφορές και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ατόμου, χρειάζεται να διδάξουμε 4 βασικές δεξιότητες αντιληπτικής επικοινωνίας.  

Η δεύτερη ομάδα δεξιοτήτων περιλαμβάνει:

- Ανταπόκριση στο «περίμενε»

- Ακολουθία εντολών

- Ακολουθία οπτικού προγράμματος

- Μετάβαση από μία δραστηριότητα σε άλλη 

Το σεμινάριο αυτό επικεντρώνεται στο γιατί και πώς αυτές οι 9 δεξιότητες πρέπει να διδαχθούν. Αρχικά γίνεται συζήτηση για τις ανάγκες των ατόμων με επικοινωνιακές δυσκολίες και ανάλυση της λειτουργικής επικοινωνίας βασισμένη στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid.
Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της αξιολόγησης των 9 απαραίτητων δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Διδάσκονται στην πορεία οι 5 εκφραστικές επικοινωνιακές δεξιότητες και τέλος οι 4 αντιληπτικές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν επιτυχημένες και άμεσες εκπαιδευτικές μεθόδους για μαθητές που μιλούν ή χρησιμοποιούν νοήματα, όπως και γι' αυτούς που χρησιμοποιούν επικοινωνιακά συστήματα βασισμένα σε εικόνες.

Το σεμινάριο αυτό είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε δουλεύει ή ζει με άτομα με πολύπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες, γονείς, θεραπευτές και εκπαιδευτές. 

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:

• Να προσδιορίζουν τις 9 απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Να σχεδιάζουν αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας για να προωθήσουν αυτές τις δεξιότητες ανεξάρτητα από τη δίοδο της επικοινωνίας
• Να εντάσσουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και οπτικές μεθόδους για τη διδασκαλία της επικοινωνίας
• Να εντάσσουν τις παραπάνω δεξιότητες σε λειτουργικές δραστηριότητες και ρουτίνες

Δραστηριότητες:
•Διάλεξη/ Ασκήσεις
•Πρακτική σε ομάδες & παρακολούθηση βίντεο
•Διαρκείς ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης οι ειδικοί θα λάβουν:
α) Βεβαίωση Εκπαίδευσης
β) Σημειώσεις της παρουσίασης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ NA EΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ PECS.

Βιογραφικό εισηγητή

Andy Bondy, PhD
Συνιδρυτής της Pyramid Educational Consultants, συν-δημιουργός του Συστήματος Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων PECS και δημιουργός του Εκπαιδευτικού Μοντέλου Pyramid
Ο Andy Bondy είναι διευθυντής και συν-ιδρυτής της Pyramid Educational Consultants, Inc. Ο Dr. Bondy είναι ένας καινοτόμος επιστήμονας στον τομέα του αυτισμού και της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Διεύθυνε ένα πολιτειακό δημόσιο σχολικό σύστημα στις ΗΠΑ για μαθητές με αυτισμό επί δεκατέσσερα χρόνια. Eίναι ένας από τους δύο συγγραφείς του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου PECS. Έχει επίσης γράψει το βιβλίο Τhe Pyramid Approach to Education,ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με βάση το ευρύ φάσμα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Ο Dr. Bondy έχει λάβει τον τίτλο MA και Ph.D. από το UNC Greensboro, και ολοκλήρωσε την κλινική του άσκηση το 1976 στο University of Kansas Medical Center. Έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό ερευνών, διαλέξεων και σεμιναρίων πάνω στην ανάλυση συμπεριφοράς, στο PECS και στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid σε τοπικά, εθνικά και παγκόσμια συνέδρια. Παραμένει ενεργός στην έρευνα και συγγραφή και συνεχίζει να αναπτύσσει νέες και καινοτόμες μεθόδους που στηρίζουν τα άτομα με αυτισμό και συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

ΕΓΓΡΑΦΗ

                        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                      ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ

                                       1 ΜΕΡΑ      2 ΜΕΡΕΣ*                                  1 ΜΕΡΑ       2 ΜΕΡΕΣ*
ως 12/02/2016          140€          230€                                           130€            210€
από 13/02/2016        
160€          260€                                          150€             240€

* Αφορά τη συμμετοχή και στο σεμινάριο "Από το PECS στην επικοινωνία μέσω Συσκευών Παραγωγής Ομιλίας (tablet, ipad κα)"  με εισηγήτρια την Lori Frost MS, CCC-SLP στις 27/02/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.