Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

18.jpg 12.jpg 16.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

 PECS Επίπεδο 2 - Προχωρημένη Κατάρτιση

 Θέλετε να διδάξετε προχωρημένα μαθήματα στο PECS; Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εφαρμογή του PECS και θέλετε ιδέες για την επίλυσή τους; Θέλετε να εμβαθύνετε στην εφαρμογή του PECS με τους μαθητές σας; Έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο PECS Επίπεδο 1 και έχετε καιρό να εξασκήσετε τις δεξιότητες σας στο πρωτόκολλο;
Το διήμερο σεμινάριο PECS Επίπεδο 2 – Προχωρημένη Κατάρτιση είναι ιδανικό για όλους σας!

Το σεμινάριο εστιάζει τόσο στο πώς να δημιουργήσετε μαθήματα και δραστηριότητες για να προωθήσετε την επικοινωνία καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, όσο και στο να τελειοποιήσετε τις δεξιότητες σας στο PECS. Θα συζητήσουμε προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει κατά την εφαρμογή των έξι σταδίων και πώς να τις επιλύσετε. Θα διδαχθείτε τεχνικές διδασκαλίας για να επεκτείνετε το λεξιλόγιο και το συντακτικό των μαθητών σας σε συνδυασμό με νέες ιδέες για υλικά και θα συζητήσουμε πώς να αυξήσουμε τις επικοινωνιακές ευκαιρίες. Το σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσίαση από τους εισηγητές, video, ασκήσεις και παιχνίδι ρόλων.

Με καινοτόμες ιδέες, μεγαλύτερη σιγουριά και ενθουσιασμό θα ολοκληρώσετε το σεμινάριο PECS Επίπεδο 2 έτοιμοι να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας σε πιο προχωρημένα και εκλεπτυσμένα επίπεδα επικοινωνίας.

Τι θα διδαχθείτε:
• Να επιλύετε προβλήματα κατά την εφαρμογή του PECS
• Να διδάσκετε στους μαθητές σας:
παρατακτική σύνταξη
χρήση επιθετικών προσδιορισμών
χρήση τοπικών προσδιορισμών
χρήση ρημάτων εντός πρότασης
δόμηση πολυπλοκότερων προτάσεων
συμφωνία άρθρου-αντικειμένου ως προς το γένος και τον αριθμό
έκφραση στον αόριστο και στον μέλλοντα
δόμηση προτάσεων της μορφής Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
δόμηση προτάσεων για προσωπικές πληροφορίες
έκφραση πολύπλοκων σχολίων και αιτημάτων
έκφραση ερωτήσεων
έκφραση συναισθημάτων

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση θα έχετε μάθει:
• Να αξιολογείτε τα προχωρημένα μαθήματα PECS
• Να σχεδιάζετε προχωρημένα μαθήματα PECS, κάνοντας χρήση προσδιορισμών
• Να αξιοποιοείτε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία εννοιών με το PECS μέσα σε καθημερινές ρουτίνες
• Να διευρύνετε τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών τους (σημασιολογία και σύνταξη)

Ώρες Διεξαγωγής: 8:30-16:30
Με καινοτόμες ιδέες, μεγαλύτερη σιγουριά και ενθουσιασμό θα ολοκληρώσετε το σεμινάριο PECS Επίπεδο 2 έτοιμοι να καθοδηγήσετε τους μαθητές σας σε πιο προχωρημένα και εκλεπτυσμένα επίπεδα επικοινωνίας.


Current Listings:

ONLINE ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ, Ελλάδα (PECS Επίπεδο 2 - Προχωρημένη Κατάρτιση)
30/01/2021 - 31/01/2021

Κόστος Επαγγελματιών: €230.00
Κόστος Γονέων: €220.00
Φοιτητές: €220.00
Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.