Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

1.jpg 7.jpg 8.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

 PECS Επίπεδο 2 - Προχωρημένη Κατάρτιση

 Αυτό το μονοήμερο σεμινάριο αποτελεί τη συνέχεια της Βασικής Κατάρτισης στο PECS (Level 1). Απευθύνεται σε επαγγελματίες και γονείς που έχουν παρακολουθήσει τη Βασική Κατάρτιση στο PECS.

 Σε αυτό το σεμινάριο γίνεται εκτενής παρουσίαση του Σταδίου των προσδιορισμών, και των Σταδίων V & VI. Θα παρουσιάσουμε πώς αξιολογούμε ενισχυτές για διδασκαλία προσδιορισμών, τις τεχνικές διδασκαλίας και της διόρθωσης λαθών, και πώς μπορούμε να οργανώσουμε ένα αποτελεσματικό μάθημα διδασκαλίας προσδιορισμών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για τον μαθητή μας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τεχνικές διδασκαλίας και ιδέες για αύξηση λεξιλογίου έκφρασης και πολυπλοκότητας δομής πρότασης.

 

Αναλυτικότερα, επικεντρωνόμαστε στα εξής:

 

• παρατακτική σύνταξη
• χρήση επιθετικών προσδιορισμών
• χρήση τοπικών προσδιορισμών
• χρήση ρημάτων εντός πρότασης
• δόμηση πολυπλοκότερων προτάσεων
• συμφωνία άρθρου-αντικειμένου ως προς το γένος και τον αριθμό
• έκφραση στον αόριστο και στον μέλλοντα
• δόμηση προτάσεων της μορφής Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
• δόμηση προτάσεων για προσωπικές πληροφορίες
• έκφραση πολύπλοκων σχολίων και αιτημάτων
• διδασκαλία έκφρασης ερωτήσεων
• διδασκαλία έκφρασης συναισθημάτων

 

Ολοκληρώνοντας, θα αναλύσουμε πως μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω για να επικοινωνούν οι μαθητές αποτελεσματικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας τους.

 

 Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:

• Να αξιολογούν τα προχωρημένα μαθήματα PECS
• Να σχεδιάζουν προχωρημένα μαθήματα PECS, κάνοντας χρήση προσδιορισμών
• Να αξιοποιούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία εννοιών με το     PECS μέσα σε καθημερινές ρουτίνες
• Να διευρύνουν τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών τους (σημασιολογία και σύνταξη)

 

 

 

 

 


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.