Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 


Εποπτεία για την απόκτηση Πιστοποίησης PECS Implementer TM PECS

Αθήνα 17-18 Νοεμβρίου 2018

Η εποπτεία έχει διάρκεια 8 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 2 επιτόπιες συναντήσεις. Δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα επαγγελματία να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία της εξέτασης και να λάβει την Πιστοποίηση PECS Implementer.

Το πρόγραμμα της εποπτείας είναι σχεδιασμένο ώστε να καλυφθεί εις βάθος τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την Πιστοποίηση PECS Implementer, και επικεντρώνεται στα εξής:

Η εποπτεία περιλαμβάνει ασκήσεις θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής.
Η απόκτηση της Πιστοποίησης διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του PECS και κατά συνέπεια την υψηλής ποιότητας παρέμβαση στην επικοινωνία και την άμεση πρόοδο των μαθητών. Tα ονόματα των Πιστοποιημένων PECS Implementers, αναρτώνται σε όλες τις ιστοσελίδες της Pyramid Educational Consultants και η πιστοποίηση έχει διεθνή ισχύ.

Ο κύκλος εποπτείας παρέχεται δωρεάν σε όσους κάνουν αίτηση για τη Διαδικασία Aπόκτησης Πιστοποίησης PECS Implementer και η παρακολούθησή του δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση. Για τη συμμετοχή στον κύκλο εποπτείας οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξοφλήσουν μόνο το κόστος της εξέτασης για την Πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση έχει ισχύ για 3 χρόνια και οι εξετάσεις μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 1 έτους από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση Εφαρμοστή™ PECS και την εποπτεία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ευτυχία Αραμπίσογλου, Επόπτρια PECS, στο earabisoglou@pecs.com ή στο τηλέφωνο 6976142142.