Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

13.jpg 15.jpg 18.jpg

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας
Το Μοντέλο Pyramid
To PECS [Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων]
Προσωπικό
Απασχόληση

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.