Αν θέλετε να προγραμματίσετε
κάποια εποπτεία στην περιοχή σας
παρακαλώ επικοινωνήστε με τα
γραφεία μας

Τηλέφωνο:
+30 210 9571890

Τηλέφωνο Φαξ:
+30 210 9571894

pyramid@pecs-greece.com


Εποπτεία στο Χώρο Σας


  1. Ατομα που έχουν παρακολουθήσει "Βασικό 2ήμερο Σεμινάριο PECS", (Μέρος Ι) και επιθυμούν εποπτεία στο χώρο τους
  2. Φορείς ή οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί που εφαρμόζουν τη μέθοδο PECS και επιθυμούν εποπτεία των εκπαιδευτών τους

μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ο τρόπος και η συχνότητα της εποπτείας θα καθορισθεί ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων και του χώρου.


Pyramid Educational Consultants, of Greece
Pan. Tsaldari 247
17675 Kallithea, Athens
Phone: +30 210 9571890 Fax: +30 210 9571894