Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

5.jpg 12.jpg 4.jpg

πλήρης λίστα σεμιναρίων

 Διαχείριση Προβληματικών Συμπεριφορών

Το μονοήμερο αυτό σεμινάριο διδάσκει τους συμμετέχοντες πώς να προσδιορίζουν και να ορίζουν τις απρόσφορες συμπεριφορές, πώς να κάνουν μία λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και πώς να επιλέξουν και να διδάξουν μία λειτουργικά ισοδύναμη εναλλακτική συμπεριφορά.


Η ανάλυση επικεντρώνεται στη σπουδαιότητα του να αντιμετωπίσουμε αρχικά τις όποιες αδυναμίες (έλλειψη δεξιοτήτων) παρουσιάζει ο μαθητής μας πριν να αντιμετωπίσουμε υπερβολικές ή άλλες ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ή και παράλληλα με την αντιμετώπιση των συμπεριφορών αυτών. Επίσης, σημαντικό στοιχείο αυτής της εκπαίδευσης είναι ο προσδιορισμός και σχεδιασμός αποτελεσματικών «συνθηκών εκπαίδευσης» που δίνουν έμφαση στη συστηματική χρήση προγραμμάτων ενίσχυσης. Εξερευνάται η σύνδεση μεταξύ λειτουργικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης στη λειτουργική επικοινωνία και μείωσης προβληματικών συμπεριφορών. Επιπρόσθετα, θίγονται θέματα που συνδέονται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης, περιγράφονται στρατηγικές πρόληψης που αποσκοπούν στη μείωση της απρόσφορης συμπεριφοράς, τα είδη διαφορικής ενίσχυσης καθώς και στρατηγικές παρέμβασης που μπορούν να εφαρμοστούν μετά την εκδήλωση της συμπεριφοράς. Τέλος συζητούντα θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και παρακολούθηση συμπεριφοριστικών πλάνων παρέμβασης.

Τι θα διδαχθείτε:

 Θεματολογία του σεμιναρίου:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου εκπαίδευσης θα λάβετε: 
α) Βεβαίωση Εκπαίδευσης
β) Σημειώσεις της παρουσίασης

 

 


Current Listings:

Sorry no current listings available

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.