Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

16.jpg 12.jpg 19.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Αθήνα, Ελλάδα (PECS Επίπεδο 1 & 4-day Functional ABA)
17/03/2018 - 13/05/2018

Cost: €650.00
Φοιτητές: €600.00

Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων σας καθώς αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στο πιστοποιητικό σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΒΗΜΑ 1

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο;

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.