Η εταιρεία μας   Επικοινωνία 

13.jpg 1.jpg 10.jpg

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (4-day FUNCTIONAL ABA:Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαχείριση συμπεριφορών στο Μοντέλο P)
03/03/2018 - 11/03/2018


Οι πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων σας καθώς αυτά θα χρησιμοποιήσουμε στο πιστοποιητικό σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΒΗΜΑ 1

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο;

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.